Ikona czatu
top of page

​Serwis RTO | ​Dopalacz RTO - rto regenerative thermal oxidizer

​Przeglądy techniczne RTO Kompleksowa usługa serwisowa dla dopalaczy termicznych RTO.


Nasz serwis regeneracyjnych dopalaczy termicznych jest dostępny dla naszych klientów przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Oferujemy pomoc nie tylko w przypadku nagłych awarii, ale również w regularnych przeglądach konserwacyjnych. Naszą mocną stroną jest starannie wykonana, rozbudowana i czytelna dokumentacja, którą tworzymy dla naszych klientów podczas wykonywania prac. Przeglądy rozliczamy na podstawie godzin pracy naszych serwisantów, którzy wykonują przeglądy. Takie podejście umożliwia rzetelne wycenienie pracy, która nie jest standaryzowana. Koszt godziny pracy wykwalifikowanego montera wynosi u nas 425,00 zł netto. Średni koszt standardowego przeglądu dopalacza termicznego RTO wynosi zatem od 4000 do 9000 złotych. Po przesłaniu zapytania serwisowego otrzymacie od nas wiadomość e-mail z szacowanym czasem wykonania usługi. Przegląd urządzenia zawsze rozpoczynamy od skatalogowania podzespołów, jeśli nie ma dostępnej dokumentacji technicznej. Następnie dokonujemy podziału urządzenia na sekcje i instalacje, po czym przeprowadzamy audyty techniczne każdej z nich.Przegląd techniczny dopalacza termicznego RTO to kompleksowa usługa serwisowa, obejmująca szereg istotnych czynności mających na celu zapewnienie optymalnej pracy urządzenia. Poniżej przedstawiam opis głównych czynności przeglądu thermal oxidizer RTO:

1. Wstępna ocena stanu urządzenia: Przegląd rozpoczyna się od dokładnej oceny stanu technicznego dopalacza termicznego RTO. Serwisant dokonuje wstępnego sprawdzenia podzespołów, instalacji i ogólnej kondycji urządzenia.


2. Katalogowanie podzespołów: Jeśli brakuje dokumentacji technicznej, przystępuje się do katalogowania podzespołów urządzenia. W ramach tej czynności identyfikuje się i dokumentuje poszczególne elementy dopalacza termicznego, co stanowi podstawę dla dalszych prac serwisowych.


3. Audyt techniczny sekcji: Następnie przeprowadza się audyty techniczne poszczególnych sekcji urządzenia. Każda sekcja, tak jak np. komora spalania, wymiennik ciepła, wentylator, jest dokładnie sprawdzana pod kątem ewentualnych uszkodzeń, zużycia czy konieczności naprawy lub wymiany elementów.


4. Oczyszczanie i konserwacja: W trakcie przeglądu dokonuje się oczyszczania i konserwacji urządzenia. Usuwa się nagromadzony kurz, zabrudzenia czy inne zanieczyszczenia, które mogą wpływać na działanie dopalacza termicznego. Dodatkowo, serwisant sprawdza stan izolacji termicznej i podejmuje działania naprawcze w przypadku konieczności.


5. Kontrola parametrów i urządzeń pomiarowych: Podczas przeglądu dokonuje się również kontroli parametrów pracy urządzenia, takich jak temperatura, przepływ gazów czy skuteczność redukcji zanieczyszczeń. Dodatkowo, sprawdzane są urządzenia pomiarowe i czujniki, aby upewnić się, że działają poprawnie i dostarczają dokładne dane.


6. Diagnostyka i naprawy: W przypadku wykrycia usterek lub nieprawidłowości, serwisant przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie naprawy. Naprawy mogą obejmować wymianę uszkodzonych podzespołów, regulację parametrów pracy urządzenia lub inne działania mające na celu przywrócenie optymalnej funkcjonalności dopalacza termicznego.


7. Dokumentacja i raport: Na zakończenie przeglądu serwisant tworzy szczegółową dokumentację, w której zawarte są informacje dotyczące wykonanych czynności, stwierdzonych usterek, przeprowadzonych napraw oraz

zaleceń dotyczących dalszej eksploatacji i konserwacji urządzenia. Raport ten jest przekazywany klientowi w celu zapewnienia przejrzystości i umożliwienia podejmowania odpowiednich działań w przyszłości.

Przegląd dopalacza termicznego RTO ma na celu utrzymanie urządzenia w optymalnym stanie technicznym, zapewnienie bezpiecznej i efektywnej pracy oraz minimalizację ryzyka awarii.

rto regenerative thermal oxidizer

10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page