Ikona czatu
top of page

**Regulamin Konkursu "Twoje Fajne Foto z Branży Przemysłowej"**

1. **Organizator Konkursu:**
   Konkurs "Twoje Fajne Foto z Branży Przemysłowej" (dalej zwany "Konkursem") jest organizowany przez [Nazwa Firmy/Organizacji], z siedzibą pod adresem [Adres Organizatora].

2. **Termin Konkursu:**
   Konkurs rozpoczyna się o godzinie 00:01 dnia [Data początkowa] i kończy o godzinie 23:59 dnia [Data zakończenia]. Wysłanie zgłoszenia po upływie tego terminu nie będzie uważane za ważne.

3. **Warunki Uczestnictwa:**
   Konkurs jest otwarty dla osób pełnoletnich zamieszkujących na terenie [Miejsce, gdzie Konkurs jest dostępny]. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i nie wymaga zakupu.

   Wyłączeni z uczestnictwa są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

4. **Zasady Uczestnictwa:**
   Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik musi:
   - Posiadać wyjątkowe i własne zdjęcie związane z branżą przemysłową.
   - Przesłać zdjęcie na dedykowaną stronę konkursową, klikając przycisk "Prześlij Zdjęcie" i postępując zgodnie z instrukcjami.
   - Podczas przesyłania zdjęcia, uczestnik musi podać swoje imię, nazwisko oraz poprawny adres e-mail w celu potwierdzenia uczestnictwa i ewentualnego kontaktu w przypadku wygranej.

   Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie. Zgłoszenia, które będą zawierały treści nieodpowiednie, obraźliwe, naruszające prawa autorskie lub prawo osób trzecich, nie będą brane pod uwagę.

5. **Nagroda:**
   Zdjęcia zakwalifikowane do galerii konkursowej będą podlegać losowaniu w celu wyłonienia jednego zwycięzcy. Nagrodą dla zwycięzcy jest wycieczka do Australii, do Sydney, na 10 dni dla zwycięzcy i trzech wybranych przez niego towarzyszy podróży. Nagroda obejmuje bilet lotniczy w dwie strony, zakwaterowanie w hotelu oraz wycieczki i atrakcje turystyczne w Sydney.

   Nagroda nie obejmuje innych kosztów, takich jak wyżywienie, wydatki osobiste, ubezpieczenie podróżne ani transport do i z lotniska.

   Decyzja w sprawie wyboru zwycięzcy jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

6. **Ogłoszenie Wyników:**
   Zwycięzca zostanie wyłoniony na podstawie losowania spośród wszystkich zdjęć zakwalifikowanych do galerii konkursowej. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do [Data ogłoszenia wyników]. Zwycięzca zostanie powiadomiony drogą mailową na adres podany podczas przesyłania zgłoszenia.

7. **Przetwarzanie Danych Osobowych:**
   Dane osobowe uczestników są gromadzone i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności Organizatora i będą używane wyłącznie w celu prowadzenia Konkursu oraz informowania zwycięzcy o wynikach. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Organizatora.

8. **Zgoda na Publikację Zdjęć:**
   Uczestnik, przesyłając zdjęcie do Konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na wykorzystanie, publikację i rozpowszechnianie przesłanego zdjęcia w celach promocyjnych związanych z Konkursem i działalnością Organizatora.

9. **Postanowienia Końcowe:**
   Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub modyfikacji Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od woli Organizatora, które uniemożliwią zgodne z Regulaminem przeprowadzenie Konkursu.

   Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przestrzeganie Regulaminu i akceptują decyzje Organizatora w sprawach związanych z Konkursem.

   Niniejszy regulamin stanowi integralną część Konkursu i jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej Organizatora.

bottom of page